Ajankohtaista   

Janakkalan kunnassa jätehuolto siirtyy kunnan järjestämäksi 1.11.2020 alkaen.

Lainaus jätelautakunnan tiedotteesta:

"Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus päättyy Janakkalassa 31.10.2020 seka-, kuiva- ja biojätteen osalta. Janakkalan kunta on tehnyt sopimuksen kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetuksesta Urbaser Oy:n kanssa. Siirtymän jälkeen muut jätteenkuljetusyritykset eivät saa tyhjentää kunnan järjestämän kuljetuksen piiriin kuuluvia jäteastioita. Kunnan asukkaat saavat jätteenkuljetuksen asiakaspalvelun Janakkalan kunnasta. Kunta tiedottaa kaikkia asuinkiinteistöjä jätteenkuljetuksen muutoksesta kirjeitse."

Tästä pääset Janakkalan kunnan sivuille, josta löytyy tietoa sekä asiakaspalvelun yhteystiedot.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin kuuluu kaikki asumisessa syntyvä jäte (vakinaiset ja vapaa-ajan asunnot, asuntolat ja kaikki muut asumiseen käytettävät kiinteistöt), kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte, liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä muiden kiinteistöllä syntyvien kunnan järjestämisvastuulle kuuluvien jätteiden kanssa sekä muuhun yhdyskuntajätteeseen, joka kerätään yhdessä kunnan järjestämisvastuulle kuuluvien jätteiden kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.

Jätelainsäädäntö velvoittaa jokaisen asuinkiinteistön liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Velvoite koskee niin vakituisia kuin vapaa-ajan asuntojakin. Jätteenkeräilyn voi järjestää joko omalla jäteastialla tai lähinaapurien kanssa yhteisellä jäteastialla.

Jätehuoltoviranomainen seuraa jätteenkuljetuksia alueella. Valvovat viranomaiset asiassa ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä Hämeen ELY-keskus. 


Jatkamme toimintaamme normaaliin tapaan jatkossakin. Meiltä saat edelleen jätehuoltopalveluita kaikkiin muihin tarpeisiin, jotka eivät kuulu kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. Palvelemme myös edelleen likakaivojen tyhjennyksissä, vaihtolavojen kanssa, viemärin avauksissa ja kuvauksissa sekä puhdistamme vesikaivoja. Tutustu palveluihimme ja tilaa tästä.

Mukavaa syksyn jatkoa!7.2.2019

Lokakaivon tyhjennyksessä kiinteistön haltija vastaa väylien asianmukaisesta kunnossapidosta. Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että kaivojen tyhjentäminen on turvallista. Kaivon merkkaaminen esim. kepillä tms. on toivottavaa. Kuljettajan joutuessa etsimään kaivoja ja tekemään lumitöitä perimme minimissään 50€ puolen tunnin lumitöiden tekemisestä.